o geoinformacji:
- podstawy utworzenia
- program studiów
- profil absolwenta

rekrutacja:
- strony UAM
- strony WNGiG

zdjęcia

download

kontakt

stat4u
kierunek: G E O I N F O R M A C J A - profil inżynierski
kierunek: GEOGRAFIA - specjalność: G E O I N F O R M A C J A

Geoinformacja na Wydziale Nauk geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia dzienne na kierunku Geoinformacja o profilu inżynierskim oraz specjalność realizowana od pierwszego roku na kierunku Geografia. Absolwenci tych dwóch kierunków studiów będą specjalistami, którzy sprostają wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych z zastosowaniem zdobyczy nauk geograficznych i pokrewnych. Wiedza i umiejętności zdobyte przez absolwentów geoinformacji będą nieporównywalne z żadnym z dotychczasowych kierunków studiów tak uniwersyteckich, jak i politechnicznych. Student kończący geoinformację staje się analitykiem geoinformacji.

Podstawy utworzenia nowej specjalności.

Program i plan studiów.

Profil absolwenta.