o geoinformacji:
- podstawy utworzenia
- program studiów
- profil absolwenta

rekrutacja:
- strony UAM
- strony WNGiG

zdjęcia

download

kontakt

K O N T A K T

Dziekanat:
mgr Patrycja Gąsiorowska, tel. 618296116, e-mail

Z-ca Dyrektora ds dydaktcznych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM:
prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, tel. 618296180, e-mail

Przewodniczący Komisji Dydaktcznej ds Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji UAM:
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński, tel. 618296176, e-mail