Oferta badawcza i usługowa Laboratorium Izotopowego UAM obejmuje pomiary stosunków izotopowych Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb, Re-Os, Fe oraz Ca.
Aktualny cennik usług wysyłamy na życzenie.

Badania izotopowe maja fundamentalne znaczenie dla poznania i zrozumienia procesów geologicznych, powstania wszechświata i układu słonecznego, ewolucji geotektonicznej Ziemi, ewolucji biosfery, procesów hipergenicznych, i in. Obok celów naukowych pozyskiwane dane przeznaczone są dla gospodarki, dla potrzeb ochrony środowiska oraz dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Wykonywane w Laboratorium Izotopowym UAM pomiary stosunków izotopowych dotyczą nastepujacych zagadnień:

 • badań procesów powstawania skał i minerałów,
 • pomiarów izotopów w biogenicznych fosforanach i skałach węglanowych w celu rekonstrukcji paleooceanograficznych,
 • oznaczania wieku skał,
 • rekonstrukcji paleośrodowisk,
 • badań materii pozaziemskiej,
 • analizy cyrkulacji fluidów i roztworów w systemach podziemnych i powierzchniowych,
 • proweniencji geotektonicznej skał klastycznych w Europie Środkowej,
 • rozpoznawania pochodzenia materiałów dla badań archeologicznych,
 • rozpoznawania pochodzenia materiałów dla potrzeb kryminalistyki,
 • pomiarów izotopów U-Th-Pb dla potrzeb energetyki jądrowej,
 • geochemii środowisk naturalnych (pomiary izotopów Pb na potrzeby ochrony środowiska).