Laboratorium Izotopowe UAM jest jednostką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych wykonującą prace badawcze, rozwojowe i usługowe w zakresie pomiarów izotopów w ciałach stałych i płynnych. Organizujemy również szkolenia i kursy w zakresie chemicznej analityki izotopowej oraz obsługi spektrometru masowego. Uzyskiwane dane przeznaczone są dla nauki i gospodarki, dla potrzeb ochrony środowiska oraz dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Laboratorium Izotopowe UAM współpracuje ściśle z Poznańskim Laboratorium Izotopowym (PLI), które należy do Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i posiada ultra-czyste "clean laboratory". PLI specjalizuje się w preparacji i przygotowywaniu prób do pomiarów izotopowych.

Laboratorium Izotopowe UAM wykonuje badania dla róznych krajowych uniwersyteckich ośrodków naukowych, dla instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz dla Państwowego Instytutu Geologicznego, a w szczególności dla jednostek z zakresu nauk o Ziemi. Laboratorium prowadzi również ożywioną współpracę naukową z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (m.in. Uniwersytetem w Tybindze, Centrum Archeometrii w Mannheim, Uniwersytetem we Frankfurcie/n. Menem, Uniwersytetem Houston, Uniwersytetem Oregon, Uniwersytetem Payame Noor).

Contact:

AMU Isotope Laboratory
ul. Dzięgielowa 27
PL - 61-680 POZNAŃ
Tel: 0048-61-829-6277
Mobile: 600-271-456
Fax: 0048-61-829-6349
E-mail: zbelka@amu.edu.pl
dopieralska@amu.edu.pl
sciaglo@amu.edu.pl

awalczak@amu.edu.pl

 
statystyka