Realizowane projekty badawcze

Udział

Temat

Finansowanie
mgr N. Konieczna; prof. Z. Bełka Ekologia gadów triasowych Górnego Śląska na podstawie składu izotopowego ich zębów (2011-2013) Grant NCN 2011/01/N/ST10/06882
mgr A. Walczak; prof. Z. Bełka Skład izotopowy neodymu i wiek modelowy materiału detrytycznego w skałach klastycznych wczesnego paleozoiku Gór Świętokrzyskich - kluczem do rekonstrukcji historii geotektonicznej (2011-2013)

Grant NCN 2011/01/N/ST10/07783

dr J. Dopieralska; prof. Z. Bełka; dr S. Królikowska-Ciągło Analiza przydatności izotopów neodymu ze skał węglanowych do rekonstrukcji paleoceanograficznych (2010-2013)

Grant MNiSW

Nr N307 351139
prof. Z. Bełka; dr J. Dopieralska; dr S. Królikowska-Ciągło Rekonstrukcja dynamiki zmian poziomu oceanu światowego na przełomie dewonu i karbonu w oparciu o skład izotopowy neodymu biogenicznych fosforanów. (2010-2012)

Grant MNiSW

Nr N307 037537
dr hab. B. Berkowski prof. Z. Bełka Struktura biotyczna i funkcjonalna ekosystemów podmorskich źródeł hydrotermalnych w dewonie Maroka. (2010-2013)

Grant MNiSW

Nr N307 016237

prof. Z. Bełka; mgr M. Zieliński Rekonstrukcja historii termicznej basenów Ahnet i Mouydir (południowa Algieria). (2009-2011)

Grant MNiSW

Nr N307 029337

prof. Z. Bełka Southern Permian Basin Atlas (2004-2009) Międzynarodowe konsorcjum (europejskie służby geologiczne + firmy naftowe)
prof. Z. Bełka; dr J. Dopieralska Neodym-Isotopie von Conodonten als paläoozeanographische Proxies
im Ozeansystem der Varisciden (2002-2007)

Grant DFG

Nr Be 1296/8-1

prof. Z. Bełka Steuerungsprozesse und die Rolle der Chemosynthese bei der Entwicklung
einer Biozönose im submarinen gasohydrothermalen System im Devon von Marokko (2000-2006)

Grant DFG

Nr 1296/7-1

 

Prowadzone prace doktorskie
Doktorant

Temat

Opiekun

mgr A. Walczak Skład izotopowy neodymu i wiek modelowy materiału detrytycznego w skałach klastycznych wczesnego paleozoiku Gór Świętokrzyskich - kluczem do rekonstrukcji historii geotektonicznej prof. Z. Bełka
mgr N. Konieczna Ekologia gadów triasowych Górnego Śląska na podstawie składu izotopowego ich zębów prof. Z. Bełka; dr T. Sulej
mgr M. Jakubowicz Powstanie najstarszego chemosyntetycznego ekosystemu (środkowodewoński kopiec Hollarda, południowe Maroko): efektem wypływów roztworów hydrotermalnych czy metanu? prof. Z. Bełka; dr hab. B. Berkowski
mgr M. Zieliński Reconstruction of the thermal history of Ahnet and Mouydir basins (southern Algeria) assessed by conodont colour alteration (CAI) and mineralization data prof. Z. Bełka
 
Prowadzone prace magisterskie
Magistrant

Temat

Opiekun

Walczak A. Isotope geochemistry of Late Devonian conodonts from the Schmidt Quarry section, Germany (ukończona 06/2010) prof. Z. Bełka
Krzywiecka K. Isotope geochemistry of Late Devonian (Frasnian) biogenic phosphates from Bou Tchrafine, Morocco (ukończona 06/2010) prof. Z. Bełka
Skonieczna L. Petrography and diagenesis of submarine hydrothermal vent carbonates, Devonian, Morocco (ukończona 06/2010) prof. Z. Bełka
Matusiak D. Charakterystyka izotopowa glin zwałowych okolic Konina (ukończona 06/2010) prof. T. Zielinski; prof. Z. Bełka
Głowacka I. Dolomitisation and fluid circulation in the Jurrasic carbonates of the Zalesie anticline in the Barcin-Piechcin quarry (ukończona 08/2010) prof. Z. Bełka
Szymanowski M. Evolution of valley bog in the Skierniewice region (ukończona 08/2010) prof. Z. Bełka, dr D. Pawłowski
Gumienny K. Geochemistry of Cambrian clastics in the southern part of the Holy Cross Mountains (ukończona 06/2011) prof. Z. Bełka
Doroszko P. Geochemia izotopowa kambryjskich skał klastycznych północnej części Gór Swiętokrzyskich (ukończona 06/2011) prof. Z. Bełka
Jakubowicz M. Sedimentary environment and fauna of Devonian methane seeps: case study from the Hollard Mound, south-eastern Morocco (ukończona 05/2011) prof. Z. Bełka