Warsztaty Glacjologiczne SPITSBERGEN 2004

Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia
środowiska polarnego Spitsbergenu

pod redakcją
Andrzeja Kostrzewskiego, Mariana Puliny, Zbigniewa Zwolińskiego

Publikacja elektroniczna

WIZUALIZACJE

ARTYKUŁY

Przygotowanie redakcyjne: Marek Grześ, Leszek Kolondra, Agnieszka Piechota, Marian Pulina, Ryszard Szczęsny, Piotr Zagórski, Zbigniew Zwoliński

© by Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2004
Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen