Polskie Towarzystwo geologiczne
Oddział w Poznaniu


KONTAKT:

Maków Polnych 16
61-606 Poznań
Tel. 61-829-6034
Fax. 61-829-6001


..............ZARZĄD

Przewodniczący:
prof. dr hab.
Janusz Skoczylas

Sekretarz:
dr
Joanna Rotnicka

Członek: 
dr Katarzyna SkolasińskaZachęcamy do wygłaszania referatów w ramach spotkań naszego Oddziału PTG.

W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem Oddziału podając propozycję tematu i terminu wystąpienia.

Referaty wygłaszane są w środy o godz. 16.00 w sali 14
Instytutu Geologii UAM ul. Maków Polnych 16.
Sala przygotowana jest do prezentacji multimedialnej.

Harmonogram spotkań
 w roku akademickim
2013/2014Aktualne

27.11.2013 Filip Bielicki (IG UAM):
Studia w arktycznym raju sedymentologa - Svalbard
11.12.2013 Inż. Giovanni Rossinelli:
Mining in Peru - general overview, historical and future exploitation of gold, silver and copper. (doświadczenia byłego pracownika Glencore Xstrata, Newmont Mining i innych firm wydobywczych)
15.01.2014 Dr Krzysztof Szopa (Uniwersytet Śląski):
Szukając igieł w stogu siana: polska gałąź mołdawitów w aspekcie ustaleń elipsoidy rozrzutu tektytów Nördlinger Ries - studium geochemiczne i dystrybucyjne
22.01.2014 Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski (IG UAM):
Uniwersytecki Park Historii Ziemi
29.01.2014 Dr Joanna Jaworska (IG UAM):
Między Limą a Cuzco
12.03.2014 Dr Ditta Kicińska (IG UAM):
Zjawiska krasowe i jaskinie Gór Prokletije (Czarnogóra)
26.03.2014 Prof. dr hab. Wojciech Stankowski (IG UAM):
Nowe datowania upadku meteorytu Morasko
2.04.2014 Prof. UAM dr hab. Jędrzej Wierzbicki (IG UAM):
Prekonsolidacja - ślad przeszłości w osadach niezlityfikowanych

.............................................................................................

Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem
Polskiego Towarzystwa Geologicznego - zapisz się!


          Wystarczy wypełnić załączoną deklarację (pdf), opłacić składkę oraz uiścić wpisowe w wysokości 5 zł. Te kwotę należy przelać na konto Zarządu Głównego PTG.

Składka PTG w roku 2011 wynosi:

15 zł (studenci i emeryci)

50 zł (pracownicy)

Wymienioną kwotę należy przelać na konto PTG
(ul.
Oleandry 2a, 30-063 Kraków)

PKO BP SA IO Kraków
45 1020 2892 0000 5202 0181 6842


.............................................................................................

ARCHIWALNE ODCZYTY

2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009


.............................................................................................

SZYBKIE LINKI


Zarząd Główny PTG-Kraków
Oddziały PTG
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Instytut Geologii

 © 2012 PTG Poznań

Webmaster