Polskie Towarzystwo geologiczne
Oddział w Poznaniu


KONTAKT:

Maków Polnych 16
61-606 Poznań
Tel. 61-829-6034
Fax. 61-829-6001


..............ZARZĄD

Przewodniczący:
prof. dr hab.
Janusz Skoczylas

Sekretarz:
dr
Joanna Rotnicka

Członek: 
dr Katarzyna SkolasińskaZachęcamy do wygłaszania referatów w ramach spotkań naszego Oddziału PTG.

W tym celu należy skontaktować się z sekretarzem Oddziału podając propozycję tematu i terminu wystąpienia.

Referaty wygłaszane są w środy o godz. 16.00 w sali 14
Instytutu Geologii UAM ul. Maków Polnych 16.
Sala przygotowana jest do prezentacji multimedialnej.

Harmonogram spotkań
 w roku akademickim
2014/2015Aktualne

19.11.2014 dr hab. Joanna Rotnicka (IG UAM):
Wydmy na Marsie - takie same jak na Ziemi, czy może inne?
Po odczycie: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Poznańskiego PTG
3.12.2014 dr Ditta Kicińska (IG UAM):
Wpływ ascenzyjnej cyrkulacji wód na powstanie Jaskini Bielskiej (Tatry Bielskie) i Jaskini Studnisko (Jura Krakowsko-Częstochowska)
10.12.2014 dr hab. Edward Chwieduk (IG UAM):
Dlaczego skamieniałości są rzadkością?
14.01.2015 dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz (IG UAM):
Gaz w łupkach - sukces czy porażka?
25.02.2015 dr Katarzyna Skolasińska (IG UAM):
Powódź 2010 i 2011 w dolinie Warty w Poznaniu - zapis w osadach
11.03.2015 dr hab. Edward Chwieduk (IG UAM):
Pochodzenie i wczesne etapy ewolucji życia na Ziemi
18.03.2015 Prof. dr hab. Józef Górski i dr Marcin Siepak (IG UAM):
Występowanie i geneza wód zabarwionych i zasolonych w utworach paleogenu i neogenu w środkowej i południowo-zachodniej Wielkopolsce. Wyjątkowo o godz. 16.45
25.03.2015 Prof. dr hab. Jan Przybyłek i prof. UAM dr hab. Marek Widera (IG UAM):
Przyszłość rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Wielkopolsce a zagrożenia środowiskowe

.............................................................................................

Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem
Polskiego Towarzystwa Geologicznego - zapisz się!


          Wystarczy wypełnić załączoną deklarację (pdf), opłacić składkę oraz uiścić wpisowe w wysokości 5 zł. Te kwotę należy przelać na konto Zarządu Głównego PTG.

Składka PTG w roku 2014 wynosi:

15 zł (studenci i emeryci)

50 zł (pracownicy)

Wymienioną kwotę należy przelać na konto PTG
(ul.
Oleandry 2a, 30-063 Kraków)

PKO BP SA IO Kraków
45 1020 2892 0000 5202 0181 6842


.............................................................................................

ARCHIWALNE ODCZYTY

2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009

2010   2011   2012   2013   2014

.............................................................................................

SZYBKIE LINKI


Zarząd Główny PTG-Kraków
Oddziały PTG
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Instytut Geologii

 © 2012 PTG Poznań

Webmaster