INSTYTUT GEOLOGII UAM 
                 
w Poznaniu

Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód

 Piezometr IG-2