Wprowadzenie

Obok zamieszczone zostały odnośniki do tekstu i materiałów źródłowych opublikowanych w monografii:

Stach, A., 2009: Analiza struktury przestrzennej i czasoprzestrzennej maksymalnych opadów dobowych w Polsce w latach 1956-1980. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia nr 85, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1-323.

UWAGA. Pliki PDF z tekstem rozprawy zostały przygotowane na podstawie oryginalnego maszynopisu autorskiego i nie są we wszystkich elementach zgodne z wersją "papierową" opracowaną przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Różnice związane są przede wszystkim z numeracją stron, lokalizacją rycin i tabel oraz z umieszczeniem rycin w oryginalnej kolorowej wersji. wersja elektroniczna publikacji "papierowej" dostępna jest w Repozytorium AMUR pod tym adresem.

Do opublikowanej przez Wydawnictwo UAM monografii dołączony był dysk DVD zawierający zarówno dane źródłowe, na których się opierano, jak i najważniejsze wyniki numeryczne. W trakcie pracy nad analizą struktury przestrzennej maksymalnych opadów dobowych, ich estymacją i symulacją wygenerowano ponad 30 GB danych, z czego na DVD zostało zapisane ok. 1,56 GB w 120 folderach zawierających ponad 6100 plików. Szczegółowy opis zawartości DVD znajduje się pod tym adresem, a poniżej zamieszczono linki do archiwów RAR zawierających poszczególne składniki tej zawartości. Jakkolwiek autor dołożył maksymalnej staranności, aby materiały te były wolne od błędów, w konsekwentny sposób uporządkowane i opisane, to zdaje sobie sprawę, że przy tak dużej "objętości" danych pewne niedociągnięcia są nieuniknione. Dlatego, zwraca się z uprzejmą prośbą do czytelników niniejszej rozprawy i jednocześnie użytkowników dołączonej do niej bazy danych o przesyłanie na dres frdstach@amu.edu.pl wszystkich uwag dotyczących ewentualnych błędów, nieścisłości, czy niejasności. Osoby, które będą korzystać z udostępnionych materiałów do celów naukowych, dydaktycznych lub praktycznych są zobowiązane do powoływania się każdorazowo na źródło - zamieszczanie odpowiedniej notki bibliograficznej.