Zakład Hydrogeologii i Ochrony Wód

Monitoring wód podziemnych
w zakresie wahań zwierciadła i temperatury ujmowanych wód

 

Piezometr IG 2

 

Jan Przybyłek, Wojciech Remisz, Tadeusz Theuss
Dziesięciolecie (2002-2011) badań wód podziemnych
sandru umultowskiego
na terenie kampusu WNGiG UAM

w: Varia. Prace z zakresu geografii i geologii.
Rok 2011. ss. 39-54


 

 

Aktualizacja:
27 stycznia 2014

 

 

Kontakt:
Instytut Geologii UAM
Zakład  Hydrogeologii
i Ochrony Wód


61-606 Poznań, ul. Maków Polnych 16
tel. 61-829 6060,   
Fax: 61-829 6001

         
Wykres lata 2002-2013
Profil otworu badawczego
 
BILANS JONOWY WÓD