Wybierz edycję konkursu: |2007| |2008| |2009| |2010|          |Najlepsze prace 2007-2009|

Konkurs fotograficzny pt. "Przyroda zwycięża człowieka" (kwiecień 2008)

Przeczytaj regulamin konkursu
Pobierz plakat reklamowy konkursu (A3, JPG, 6,5 Mb)
Pobierz plakat reklamowy konkursu (A4, JPG, 4 Mb)

Obejrzyj najciekawsze zdjęcia

"Przyroda zwycięża człowieka" to II edycja konkursu fotograficznego "Przyroda chroniona i uwieczniona" (przeczytaj o poprzedniej edycji). Konkurs był skierowany do wszystkich studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematyką była uległość człowieka wobec potęgi natury, którą można dostrzec na obszarach chronionych (np. park narodowy, park krajobrazowy, obszar NATURA 2000 itd.).

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 kwietnia 2008 roku, podczas wydziałowych obchodów Dnia Ziemi.Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody (m.in. weekend dla 2 osób w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, sprzęt turystyczny, albumy fotograficzne, bilety do kina IMAX)!!!

Niebawem na stronie zostanie zaprezentowane podsumowanie konkursu, a w galerii będzie można obejrzeć najlepsze prace.
Wszelkie pytania związane z konkursem przesyłajcie na adres foto.przyroda@gmail.com.

Plakat konkursowy

Regulamin konkursu
 1. Konkurs fotograficzny "Przyroda zwycięża człowieka" to II edycja konkursu "Przyroda chroniona i uwieczniona". Organizatorem konkursu jest Grupa Problemowa Parki Narodowe Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy z sekcją Kształtowania i Ochrony Środowiska SKNG oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Roku Klimatu i Środowiska w Poznaniu.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów chroniących z mocy prawa najpiękniejsze fragmenty przyrody zarówno w Polsce jak i na całym świecie.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 5. Konkurs odbywa się pod hasłem: "Przyroda zwycięża człowieka". Prace powinny przedstawiać okoliczności, w których zauważyć można uległość człowieka wobec potęgi natury. Dodatkowym warunkiem jest, aby zdjęcie było wykonane w obszarze chronionym prawnie (np. park narodowy, krajobrazowy, obszar NATURA 2000 itd.).
 6. Liczba prac: do 10 zdjęć od jednej osoby; jury zastrzega sobie prawo wyboru dostarczonych zdjęć. Ocenie będzie podlegać każde zdjęcie z osobna, a nie zestaw prac danego autora.
 7. Format prac: dowolny, czarno-białe lub kolorowe; zapisane w formacie .jpg, zaleca się min. rozmiar zdjęcia 1200x1600 (zdjęcia wywoływane będą w dużych rozmiarach).
  Zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone do konkursu należy przesłać na adres foto.przyroda@gmail.com. W nazwie pliku należy zamieścić imię_nazwisko_tytuł pracy. Dodatkowo prosimy nadesłać informacje o kierunku i roku studiów; zalecany jest także krótki komentarz do zdjęcia (czyli podanie, na terenie jakiego obszaru chronionego powstało dane zdjęcie, w jakich okolicznościach przyrody zdjęcie zostało zrobione, co Was zainspirowało - chodzi o to, aby lepiej zrozumieć głębię czy też przesłanie fotografowanego obrazu). Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
 8. Termin dostarczania prac - 14 kwietnia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 22 kwietnia 2008 roku podczas obchodów Dnia Ziemi na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (WNGiG) - ul. Dzięgielowa 27.
 9. Oceny prac dokona jury, w którego składzie znajdą się członkowie Grupy Problemowej Parki Narodowe oraz sekcji KiOŚ. Funkcję Przewodniczącego Jury sprawować będzie mgr Wojciech Rosik - pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, pasjonat fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki, miłośnik gór (w 2002 r. przeszedł całą południową górską linię graniczną Polski), autor książki "Górski Syndrom".
 10. Spośród prac zakwalifikowanych do konkursu jury wyłoni prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Osoby, których prace zakwalifikują się na wystawę zostaną o tym poinformowane drogą mailową. Ostateczne ogłoszenie wyników odbędzie się na WNGiG. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. Prace nagrodzone, jak również ewentualnie prace wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe!
 11. Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do udziału w konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie na WNGiG, będąc jednym z elementów obchodów Dnia Ziemi 2008. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zdjęć eksponowanych na wystawie, a także do ewentualnego zamieszczenia ich na stronie internetowej itp.
 12. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Organizatorzy: Patronat: Sponsorzy: Patronat medialny:

Przejdź na górę strony