Wybierz edycję konkursu: |2007| |2008| |2009| |2010|            |Najlepsze prace 2007-2009|

Konkurs fotograficzny "Jeszcze po kropelce... czyli o wodzie w przyrodzie"(2009) - wyniki

Plakat konkursowy Plakat konkursowy: A3(CMYK), A3(RGB), A4(RGB).

"Jeszcze po kropelce... czyli o wodzie w przyrodzie" to III edycja konkursu fotograficznego "Przyroda chroniona i uwieczniona" (przeczytaj o edycji 2007 oraz 2008). Konkurs został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.Do udziału zaproszono wszystkich studentów uczelni poznańskich oraz uczniów wybranych szkół średnich, których zadaniem było wykonanie zdjęcia na obszarze chronionym, w sposób kreatywny nawiązującego do hasła konkursu.

Na konkurs nadesłano niemal 200 prac wykonanych przez 33 autorów. Z tej liczby do dalszej oceny zakwalifikowano 192 prace. Na konkurs nadesłano prace wykonane na terenach:

 • 13 parków narodowych,
 • 8 rezerwatów przyrody,
 • 12 parków krajobrazowych,
 • 2 obszarów chronionego krajobrazu,
 • 9 obszarów Natura 2000.
Jury w składzie: mgr Wojciech Rosik (przewodniczący), Katarzyna Kanikowska, Katarzyna Kwolek, Natalia Rybka i Piotr Basiński podczas posiedzenia 16 kwietnia wyłoniło 20 najlepszych prac.Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 23 kwietnia (czwartek) o godzinie 19:00 w Piwnicy Farnej (Pl. Kolegiacki 14/15, www.farna.pl).
W programie oprócz wręczenia nagród znalazł się również bardzo ciekawy pokaz slajdów członka naszej grupy Przemka Suberlaka pt."Autentyczna przygoda. Rosja i Mongolia"

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!Wszelkie pytania związane z konkursem przesyłajcie na adres foto.przyroda@gmail.com.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 1. Jaśmina Jurecka, I rok Turystyka i Rekreacja UAM - Praca "Połącz krople a przekonasz się jaką natura ma dla Ciebie niespodziankę" (Dolina Środkowej Warty)
 2. Wojciech Domagała, II rok Technologia maszyn - Praca "01"
 3. Jaśmina Jurecka, I rok Turystyka i Rekreacja UAM - Praca "Pajęcze korale" (Dolina Środkowej Warty)
 4. Jaśmina Jurecka, I rok Turystyka i Rekreacja UAM - Praca "Świat zatopił się w kropelkach rosy" (Dolina Środkowej Warty)
 5. Maksymilian Ohde, I rok Technika Rolnicza i Leśna, specjalność Inżynieria Agroenergetyki, Uniwersytet Przyrodniczy - praca "Liść" (Wielkopolski Park Narodowy)
 6. Maciej Sobczyk, V rok Geoinformacja UAM - Praca "Malowane kroplami" (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka)
 7. Karol Brykalski, IV rok GP RR - praca wykonana w Mazurskim Parku Krajobrazowym
 8. Jaśmina Jurecka, I rok Turystyka i Rekreacja UAM - Praca "Sznur pereł" (Dolina Środkowej Warty)
 9. Maciej Sobczyk, V rok Geoinformacja UAM - Praca "A z drzew tylko kap, kap i kap" (Obszar Natura 2000 Jeziora Szczecineckie)
 10. Wojciech Domagała, II rok Technologia maszyn - Praca "06"
 11. Marysia Lembicz, III rok Geografia UAM - Praca - "Napełniamy butelkę wodą ze strumienia" (Tatrzański Park Narodowy - Czerwone Wierchy)
 12. Mateusz Andrzejczak, II rok Geografia UAM - Praca - "Nad wodą" (Rezerwat przyrody Źródliska Flinty)
 13. Agnieszka Werecha, III rok Psychologia UAM - Praca - "Jedyna" (Rezerwat Żurawiniec)
 14. Agnieszka Werecha, III rok Psychologia UAM - Praca - "Wyjątkowa" (Rezerwat Śnieżycowy Jar)
 15. Maciej Sobczyk, V rok Geoinformacja UAM - Praca - "Dzięki porannym kroplom możemy zaobserwować kunszt pracy pająków" (Obszar NATURA 2000 Dolina Górnej Narwii)
 16. Damian Gawlak, I rok Studia uzupełniające magisterskie Geologia UAM - Praca - "Grand Canyon" (Park Narodowy Wielkiego Kanionu)
 17. Jaśmina Jurecka, I rok Turystyka i Rekreacja UAM - Praca "Krople uwięzione w pajęczej sieci" (Dolina Środkowej Warty)
 18. Tomasz Kalinowski, IV rok Biologia specjalność Ekologia i Zarządzanie Zasobami Przyrody UAM - Praca "Latający staw" (Obszar NATURA 2000 Fortyfikacje w Poznaniu)
 19. Jaśmina Jurecka, I rok Turystyka i Rekreacja UAM - Praca "A świat obrócił się do góry nogami" (Dolina Środkowej Warty)
Jury poza konkursem postanowiło uhonorować również Marcina Purawca, ucznia 2 klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, autora pracy "Przypływ" wykonanej w Sulejowskim Parku Krajobrazowym.

Najlepsze prace można obejrzeć w internetowej galerii konkursu.

Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Park Narodowy, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, AQUANET SA. oraz CINEMA CITY.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych edycjach konkursu!

Poniżej znajdziesz kilka słów podsumowania konkursu widzianego oczami przewodniczącego jury:
Refleksje Wojciecha Rosika Wśród prac nagrodzonych i wyróżnionych przeważają obrazy z grupy makrofotografii. One też odzwierciedlają konkursowy temat. Bo przecież nic bardziej banalnego, to moje zdanie, aniżeli sfotografowanie w ramach analizowanej tematyki, tzw. widoczku z wodą w postaci rzeki, jeziora czy też wodospadu. To mieści się co prawda w tematyce konkursu, jednak tylko w ogólnej tematyce. "Jeszcze po kropelce -". Gdy po raz pierwszy zetknąłem się z tym pierwszym członem konkursowego hasła byłem nim lekko zszokowany (nie znałem wtedy jego dalszej części). Pomyślałem, że oto wreszcie powstaną fotografie obrazujące stan upojenia szeroko rozumianej uniwersyteckiej braci. Druga część konkursowego hasła - czyli o wodzie w przyrodzie, w zasadzie utwierdziła mnie w przekonaniu, że uczestnicy konkursu nie popełnią błędu fotografując wielbicieli wody bez gazu. W końcu oni także są częścią przyrody. Jednak po obejrzeniu nadesłanych na konkurs prac szybko zostałem sprowadzony do ziemskiego pionu. Pojęto bowiem temat zbyt dosłownie i przeważnie fotografowano wspomniane wcześniej widoczki. Całe szczęście, że znaleźli się wśród autorów zdjęć osoby zafascynowane makrofotografią, one bowiem w miarę poprawnie odczytały zaklęte w kropli piękno wody jak i, nieznane wcześniej, preferencje jurorów. Zadziwia jedna rzecz. Nagrodzone i wyróżnione prace są dziełem 11 autorów, przy czym 6 prac jest autorstwa Jaśminy Jureckiej. Autorem 3 prac jest Maciej Sobczak, a po dwie prace dorzucili Wojciech Domagała oraz Agnieszka Werecha. Zatem 13 prac i 4 autorów.Regulamin konkursu
 1. Konkurs fotograficzny "Jeszcze po kropelce... czyli o wodzie w przyrodzie" to III edycja konkursu "Przyroda chroniona i uwieczniona". Organizatorem konkursu jest Grupa Problemowa Parki Narodowe Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych oraz podkreślenie roli parków narodowych, parków krajobrazowych i innych form ochrony w zakresie zachowania najcenniejszych elementów przyrody zarówno w Polsce jak i na całym świecie. W tegorocznej edycji podkreśla się znaczenie wody jako integralnego składnika wszystkich ekosystemów (szczególnie morskich, rzecznych, jeziornych, bagiennych itp.).
 4. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich poznańskich uczelni wyższych oraz - pilotażowo - uczniowie wybranych szkół średnich.
 5. Konkurs odbywa się pod hasłem: "Jeszcze po kropelce... czyli o wodzie w przyrodzie". Zgłoszone prace winny w sposób kreatywny nawiązywać do przedstawionego hasła, prezentując indywidualne spojrzenie ich autorów na rolę wody w przyrodzie i życiu człowieka. Każde zdjęcie powinno zostać wykonane na obszarze chronionym ( w parku narodowym, krajobrazowym, na obszarze NATURA 2000 itd.).
 6. Liczba prac: do 10 zdjęć od jednej osoby. Ocenie podlegać będzie każde zdjęcie z osobna, a nie zestaw prac danego autora.
 7. Format prac: dowolny, zdjęcia czarno-białe lub kolorowe; zapisane w formacie .jpg, zaleca się minimalny rozmiar 1200x1600 (zdjęcia wywoływane będą w dużych rozmiarach). Fotografie nie mogą być zmieniane elektronicznie ani w żaden inny sposób. Nie można także dokonywać fotomontaży.
 8. Zdjęcie (zdjęcia) zgłoszone do konkursu należy przesłać do dnia 1 kwietnia na adres foto.przyroda@gmail.com. W nazwie pliku należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. Dodatkowo w zgłoszeniu prosimy podać kierunek i rok studiów oraz nazwę uczelni, a także informację, na terenie jakiego obszaru chronionego powstało dane zdjęcie. Fotografie bez wyżej wymienionych danych o autorze nie będą brały udziału w konkursie. Zalecany jest także krótki komentarz (w jakich okolicznościach przyrody zdjęcie zostało zrobione, co stanowiło inspirację do wykonania fotografii itp.). Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.
 9. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę-zgłoszenie do Konkursu, oświadcza, że:
 1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatorów w zakresie niezbędnym do jej publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
 2. poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przekazuje Organizatorom prawo do korzystania z wszelkich autorskich praw majątkowych do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., które obejmują:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie techniką drukarską i cyfrową egzemplarzy utworu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż opisany w podpunkcie a) - wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych Organizatorów, a także we wszelkich publikacjach promocyjnych, reklamowych, naukowych i dydaktycznych wydawanych przez Organizatorów bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
 1. zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym zastrzeżenie to nie obejmuje prywatnych galerii zgłaszającego, w tym galerii internetowych.
 2. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami).
 3. na podstawie oświadczeń wymienionych w punktach od I. do IV. nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatorów, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wskazanych w punkcie II. polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 1. Oceny prac dokona jury, w którego składzie znajdą się członkowie Grupy Problemowej Parki Narodowe. Funkcję Przewodniczącego Jury sprawować będzie mgr Wojciech Rosik - pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG UAM), pasjonat fotografii, rysunku, malarstwa i grafiki, miłośnik gór (w 2002 r. przeszedł całą południową górską linię graniczną Polski), autor książki "Górski Syndrom".
 2. Spośród zdjęć zakwalifikowanych do konkursu jury wyłoni prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień. Prace nagrodzone, jak również ewentualne prace wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie stanowiącej element obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi na WNGiG UAM. Osoby, których prace zakwalifikują się na wystawę zostaną o tym poinformowane drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zdjęć eksponowanych na wystawie, a także do ewentualnego zamieszczenia ich na stronie internetowej itp. z zachowaniem praw autorskich.
 3. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych portalu www.skng.amu.edu.pl, www.geoinfo.amu.edu.pl/skng/parki oraz www.zpkww.pl.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22 kwietnia 2009 roku.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące strony formalnej konkursu rozstrzygają organizatorzy.
 6. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

Organizatorzy: Sponsorzy: Partnerzy:

Przejdź na górę strony