Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

GEOinfo
Biuletyn Wydziałowej Pracowni Komputerowej

Wizytówka

Rozkład zajęć

Techniki komputerowe

Systemy Informacji Geograficznej

| GEOinfo |

Regulamin

Instrukcja

Zasady

Rada
i administratorzy


M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

Images of Earth
(SIR-C/X-SAR)


Stan
środowiska
w Polsce

National Ecological Network
EECONET - Poland

The World Factbook

Country Studies

El Nińo Primer

Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References

Planet Earth and the New Geosciences


Statistica v.6

Uprzejmie informuję, że Ośrodek Informatyki UAM podobnie jak w latach poprzednich udostępnił aktualną licencjonowaną wersję programu Statistica 6 dla pracowników UAM.

Warunkiem pełnoprawnego użytkowania programu jest:

  1. ściągnięcie spakowanej wersji programu instalacyjnego (ok. 82 MB z adresu http://geoinfo.amu.edu.pl/statistica.zip) na swój lokalny dysk,
  2. podpisanie licencji akademickiej z użytkownikiem końcowym (formularze sš do odbioru w sekretariacie IBCZiG, Bibliotece IG na ul. Maków Polnych oraz u mnie),
  3. przekazanie hasła na rozpakowanie pobranego archiwum, które udostępnię po podpisaniu licencji.

dr Zbigniew Zwoliński
Kierownik Wydziałowej Pracowni Komputerowej


Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

Zachęcam prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów do obejrzenia stron o Europejskim Komputerowym Prawie Jazdy. A po obejrzeniu do podjęcia stosownych działań.

dr Zbigniew Zwoliński
Kierownik Wydziałowej Pracowni Komputerowej


Katalogi dla studentów w systemie Windows NT i 2000

Z uwagi na czyszczenie przestrzeni dyskowych wszystkich stanowisk komputerowych w Wydziałowej Pracowni Komputerowej uprzejmie proszę o nie umieszczanie żadnych prywatnych plików na dyskach lokalnych C:\. Jedyne bezpieczne miejsce do przechowywania własnych niezbędnych plików znajduje się tylko na przestrzeni dyskowej serwera wydziałowego. Studenci mogą zapisywać swoje dane i pliki w katalogu sieciowym o ścieżce dostępu:
GEOINFO\GEOINFO2K\studenci\
W folderze "Studenci" należy utworzyć folder z nazwą równoznaczną własnemu nazwisku. Proszę również o utrzymywanie porządku w plikach na serwerze. Jednocześnie informuję, że użytkownicy tego katalogu ponoszą pełną odpowiedzialność za jego zawartość. Katalog zostanie "wyczyszczony" bez ostrzeżenia jeśli znajdą sie w nim informacje/pliki niezgodne z netykietą. Wszystkie pliki poza folderami imiennymi będą kasowane.
Ustalenia dotyczące zapisu plików na dysku twardym w czasie zajęć dydaktycznych pozostają bez zmian (patrz informacja poniżej).

dr Zbigniew Zwoliński
Kierownik Wydziałowej Pracowni Komputerowej


Katalogi użytkowników w systemie Windows 2000

Zgodnie z zaleceniami Rady Programowej Wydziałowej Pracowni Komputerowej informuję, że struktura katalogów w poszczególnych systemach Windows 2000 w roku akademickim 2002/2003 nie uległa zmianie. Zobowiązuję nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Pracowni do przestrzegania następującej zasady:

Jeżeli zachodzi potrzeba zapisania pliku na twardy dysk przez studenta, to można tego jedynie dokonać w katalogu "Studenci" na serwerze GEOINFO lub we własnym profilu.

W związku z powyższym zaleca się, aby użytkownicy korzystali z tych samych stanowisk komputerowych przez cały rok akademicki.

Wszelkie inne pliki, które pojawią się poza katalogami z nazwiskami prowadzących zajęcia będą usuwane z twardego dysku bez ostrzeżenia. Podobna zasada tyczy katalogów o nieidentyfikowalnych nazwach. Zawartość dysków twardych na poszczególnych stanowiskach komputerowych jest przeglądana systematycznie co pewien czas. Proszę również zwracać uwagę, aby studenci nie zapisywali plików na pulpicie systemu.

dr Zbigniew Zwoliński
Kierownik Wydziałowej Pracowni Komputerowej


Logowanie do systemów Windows 2000

Informuję, że aby zalogować się do systemu Windows 2000 na wszystkich stanowiskach komputerowych w Wydziałowej Pracowni Komputerowej należy postępować następująco:

  • w polu "Użytkownik" należy wpisać nazwę swojego konta w domenie GEOINFO, np.:
    jkowalski
  • następnie w polu "Hasło" należy wpisać unikalny ciąg znaków (a-z, A-Z, 0-9 oraz niektóre inne znaki, jak np.: !@#$%&*) podany przez lub ustalony z admnistartorem; hasło winno zawierać od 6 do 8 znaków; hasło należy zmienić po pierwszym logowaniu i zapamiętać na czas trwania roku akademickiego.
UWAGA: hasło będzie ważne przez jeden miesiąc; po czym należy samodzielnie je zmienić (system wymusi sam tą procedurę); w razie kłopotów proszę się kontaktować z administratorem.

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne w Wydziałowej Pracowni Komputerowej proszeni są o zwracanie uwagi na sposób logowania się studentów.

dr Zbigniew Zwoliński
Kierownik Wydziałowej Pracowni Komputerowej


???
Co dalej? Czekamy na wiadomości od Was!

© 1998-2004 Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Ostatnia aktualizacja 1.05.2004