Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Zasady korzystania z
Wydziałowej Pracowni Komputerowej
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

Wizytówka

Rozkład zajęć

Techniki komputerowe

Systemy Informacji Geograficznej

GEOinfo

Regulamin

Instrukcja

| Zasady |

Rada
i administratorzy


M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

Images of Earth
(SIR-C/X-SAR)


Stan
środowiska
w Polsce

National Ecological Network
EECONET - Poland

The World Factbook

Country Studies

El Nińo Primer

Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References

Planet Earth and the New Geosciences

 1. Pracownia dostępna jest wyłącznie dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w celu:
  1. skorzystania z zainstalowanego oprogramowania w ramach własnych ćwiczeń,
  2. wykonywania prac kwalifikacyjnych i w ramach Kół Naukowych,
  3. przeglądania i wykorzystania zasobów Internetu.

 2. Dla celów wymienionych powyżej Pracownia czynna jest w środy w godzinach 8:00-20:00.
 3. Student chcący pracować na stanowisku komputerowym zgłasza się u osoby dyżurującej w Pracowni w celu otrzymania żetonu upoważniającego do przebywania w Pracowni. W zamian student pozostawia u dyżurnego aktualny dowód tożsamości (legitymacja studencka, dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 4. Po pobraniu żetonu i wpisaniu się na kartę logowań student ma prawo przebywać w Pracowni i korzystać z komputera, którego numer znajduje się na żetonie.
 5. W Pracowni mogą przebywać tylko osoby posiadające odpowiednie żetony.
 6. Jednocześnie nie mogą pracować dwie osoby na jednym komputerze.
 7. Nie wolno zmieniać konfiguracji sprzętowej i programowej komputerów!
 8. Zabrania się samowolnych instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.
 9. Osoba dyżurująca ma prawo kontrolowania aktualnie wykonywanych prac na komputerach w Pracowni.
 10. Osoba dyżurująca może udzielić niezbędnej pomocy przy korzystaniu z komputera.
 11. Studenci przebywający w Pracowni zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu i Instrukcji wykonawczej WPK.
 12. Po skończonej pracy należy uporządkować stanowisko i zwrócić żeton osobie dyżurującej.
 13. Osoba dyżurująca może spowodować opuszczenie Pracowni przez studenta naruszającego niniejsze zasady.

Uwagi dotyczące sprawności komputerów należy bezzwłocznie zgłaszać osobie dyżurującej.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Pracowni należy zgłaszać do Kierownika Pracowni.

 

Kierownik
Wydziałowej Pracowni Komputerowej

dr Zbigniew Zwoliński
(Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii, II p., pok. 4, e-mail: zbzw@amu.edu.pl)

 

Poznań, 1 października 2002

© 1998-2002 Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Ostatnia aktualizacja 01.10.2002