Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Techniki komputerowe

Wizytówka

Rozkład zajęć

| Techniki komputerowe |

Systemy Informacji Geograficznej

GEOinfo

Regulamin

Instrukcja

Zasady

Rada
i administratorzy


M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

Images of Earth
(SIR-C/X-SAR)


Stan
środowiska
w Polsce

National Ecological Network
EECONET - Poland

The World Factbook

Country Studies

El Nińo Primer

Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References

Planet Earth and the New Geosciences

Forma zaliczenia: zaliczenie praktyczne
Zarys ćwiczeń

C 1997-2006
Zbigniew Zwoliński,
Alfred Stach,
...?


Celem zajęć jest zaznajomienie i nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się podstawowym sprzętem i oprogramowaniem komputerowym na poziomie elementarnym wykorzystywanym na innych przedmiotach w ramach kierunków realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Absolwent kursu sprawnie posługuje się urządzeniami wejścia - wyjścia, potrafi zarządzać informacją na poziomie podstawowym zarówno w środowisku DOS, jak i Windows; zna podstawy UNIX'a. Zna elementarne zasady tworzenia tekstów, potrafi tworzyć grafikę i wykresy, jak też zastosować mechanizm OLE do łączenia danych z różnych aplikacji. Posiada umiejętność tworzenia dokumentów na potrzeby innych przedmiotów w ramach studiów geograficznych i geologicznych.

Programem objęte są następujące zagadnienia:
 1. architektura zestawu mikrokomputerowego typu PC i jego peryferia: 2h
  1. fenomen komputera w XX wieku
  2. jednostka centralna
   • płyta główna
   • procesor (CPU, FPU) i koprocesor arytmetyczny
   • cache (pamięć podręczna)
   • rodzaje pamięci wewnętrznej: ROM, EPROM i EEPROM (Flash EPROM), RAM, DRAM (FPM DRAM, EDO DRAM, BEDO DRAM, SDRAM), SRAM
   • nośniki informacji (pamięć zewnętrzna)
    • dysk twardy, HDD
     • partycja (-e) dysku
     • dysk wirtualny
    • dysk elastyczny, stacja dyskietek, FDD
    • CD-ROM, DVD-ROM, nośniki magneto-optyczne, stacje
    • streamer
    • organizacja i hierarchiczna struktura zapisu informacji na dysku
   • magistrale ISA, EISA, VESA Local Bus, PCI
   • kontrolery IDE (AT Bus), EIDE, ESDI, SCSI
   • karta graficzna akceleratorowa i koprocesorowa
   • karta dźwiękowa
   • karta video
   • karta sieciowa
   • porty (złącza) szeregowe i równoległe, USB
  3. monitor, CRT, DSTN, TFT
   • przekątna ekranu
   • rozdzielczość ekranu
   • piksel
   • regulacja
   • filtr ekranowy
  4. klawiatura
   • alfanumeryczna
   • funkcyjna
   • nawigacyjna
   • numeryczna (numeryczno-nawigacyjna)
   • kod ASCII
   • strony kodowe
  5. peryferia
   • myszka
   • listwa zasilająca
   • zasilacz UPS
   • gniazda sieciowe
   • modem
   • lokalne i sieciowe drukarki: igłowe, atramentowe, laserowe, termotransferowe i sublimacyjne
   • plotery - lokalne i sieciowe
   • skaner
   • digitizer
   • stacje ZIP
   • głośniki
   • podłączenia kablowe
  6. technologia Plug and Play (PnP)
  7. uruchamianie i zamykanie komputera
  8. komputery przenośne
  9. ergonomia stanowiska komputerowego; komputer a zdrowie
 2. komputerowe systemy operacyjne (MS-DOS, Windows, Unix): 1+3+4+1+1=10 h
  1. definicja i rola systemu operacyjnego: 0,5h
   • pliki IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM
   • konfiguracja systemu plikami CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT
  2. katalogi i pliki: 0,5h
   • struktura katalogów i podkatalogów (katalog główny: root)
   • pliki i ich rodzaje
    • nazwa właściwa
    • rozszerzenia
   • dysk i katalog bieżący (roboczy, aktualny)
   • ścieżka dostępu do pliku (względna i bezwzględna)
  3. MS-DOS ver. 6.22: 3h
   • polecenia podstawowe - prompt, date, time
    • operacje bierne: x:, dir, cd, tree, type
    • operacje czynne: format x:, md, rd, deltree, copy, move, ren, del, undelete
    • parametryzacja poleceń
   • znaki zastępcze (blankietowe, maskujące)
   • uruchamiania programów - *.bat, *.com, *.exe
   • konserwacja systemu
    • systemowa dyskietka "ratunkowa"
    • tworzenie kopii zapasowych dysków, dyskietek, katalogów, plików
    • usuwanie uszkodzonych klasterów
    • defragmentacja dysku twardego
   • komunikaty systemowe
  4. MS Windows: 4h
   • wielodostęp i wielozadaniowość systemu
   • użytkownicy i hasła
   • podstawowe elementy składowe graficznego interfejsu użytkownika
    • myszka
     • pojedyncze i podwójne klikanie
     • rola lewego i prawego przycisku
     • chwytanie, przeciąganie i upuszczanie obiektów
    • pulpit
    • aplikacje Windows i DOS
    • ikony
    • konstrukcja i elementy okna; operacje na oknach
     • przyciski
     • paski: tytułu, menu, przewijania
     • wybieranie, przesuwanie, skalowanie
    • klawisz 'Start'
   • konfigurowanie środowiska Windows
    • panel sterowania (omówienie - bez zajęć praktycznych)
    • pasek zadań (omówienie - bez zajęć praktycznych)
    • pliki win.ini i system.ini
    • pliki konfiguracyjne aplikacji *.ini
    • rejestry Windows
   • zarządzanie plikami, folderami/katalogami i dyskami; skróty
   • podstawowe aplikacje systemu
   • uruchamianie programów w środowisku Windows i MS-DOS
   • przełączania zadań za pomocą myszki i klawiatury
   • rola schowka i jego wykorzystanie między aplikacjami (komunikacja programów)
   • OLE - technika łączenia i osadzania obiektów w aplikacjach
   • komunikacja w sieci Microsoft Network - udostępnianie zasobów lokalnych (katalogi, drukarka itp.) innym użytkownikom
  5. wybrane elementy innych systemów operacyjnych dla platformy sprzętowej zgodnej z IBM PC
   • pozostałe systemy Windows
   • OS/2
   • Linux
  6. podstawy UNIX'a: 1h
   • wprowadzenie do systemów UNIX
   • UNIX jako system wielozadaniowy i wieloużytkownikowy
    • konta i hasła użytkowników (user, logname, passwd, password, UID)
    • logowanie, wylogowanie, zgłoszenie systemu, ustawienie typu terminala
   • podstawowe polecenia i programy użytkowe
    • katalogi główne, operacje kartotekowe i plikowe (ls, cat, df, find, cp, mv, rm, mkdir)
    • ścieżka dostępu do pliku/katlogu: względna i bezwzględna (pwd, cd)
    • atrybuty i prawa plików dostępu i własności: r, w, x (chown, chmod, chgrp)
    • łączniki (dowiązanie) [links] (ln, file)
    • inne polecenia podstawowe - man, id, set, setenv, grep, vi, split, exit
    • procesy w unixie (ps, top)
    • zadania, zatrzymywanie, praca w tle (bg, fg, kill, ^Z)
    • operacje na użytkownikach (w, who, finger, users, talk, write, mesg)
    • kompresja i archiwizacja plików w unixie (compress, uncompress, tar)
   • zagrożenia i systemy zabezpieczeń
   • wprowadzenie do pracy sieciowej, protokół TCP/IP
   • usługi telnet i ftp
  7. bezpieczeństwo danych: 0,5h
   • przyczyny utraty danych
    • działania użytkowników
    • uszkodzenia sprzętu
   • wirusy komputerowe
    • zapobieganie przenoszeniu wirusów
   • zapobieganie utracie danych
    • testowanie i naprawa nośników informacji
    • autozapis
    • pliki tylko do odczytu
    • hasło
   • odzyskiwanie utraconych danych w DOS-ie
    • programy undelete i unformat
   • odzyskiwanie utraconych danych w Windows 95
  8. multimedia: 0,5h
 3. programy systemowe i wspomagające (m.in. Norton Commander, Explorator Windows, ScanDisk, Defragmentator dysków, Wordpad, WinZip - oprogramowanie antywirusowe - panel sterowania - otoczenie sieciowe): 2+2+2+2=8 h
  1. Norton Commander: 2h
   • budowa okna - panele i listwy
   • poruszanie się po panelu; przejście między panelami; włączanie i wyłączanie paneli
   • klawisze funkcyjne i górne menu
   • operacje bierne: zmiana dysku, określenie pojemności dysku oraz ilości wolnego miejsca na dysku, określenie wielkości pliku i czasu jego utworzenia, wyszukiwanie pliku na dysku, zmiana katalogu, wyświetlanie drzewa katalogów, przeglądanie plików
   • operacje czynne: tworzenie, zmiana nazwy i usuwanie katalogu/katalogów, kopiowanie, zmiana nazwy i usuwanie pliku/plików, edycja pliku tekstowego.
   • konfigurowanie i dodatkowe możliwości
 4. oprogramowanie Microsoft Office (Word, Excel, Access): 10+10+7=27 h
  1. Word - edytor tekstów: 10h
   • tworzenie dokumentu
   • wprowadzanie tekstu
   • nawigacja, poruszanie się po dokumencie
   • zaznaczanie fragmentów dokumentu za pomocą myszki i klawiatury
   • formatowanie dokumentu
    • formatowanie tekstu i czcionki
    • formatowanie akapitu
    • zmiana atrybutów czcionki i akapitu
    • ustawianie tabulatorów
    • elementy formatu strony - marginesy, stopki, nagłówki
   • operacje na fragmentach (blokach) tekstu - wycinanie, kopiowanie, wstawianie
   • korzystanie ze stylów
   • kreatory i szablony
   • automatyczny spis treści
   • tworzenie i formatowanie tabel
   • umieszczanie innych obiektów (np. wykresów) w tekście
   • tworzenie rysunków i efektów specjalnych
   • sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów
   • drukowanie dokumentu
   • otwieranie, zapisywanie i konwersja dokumentów
   • praca z wieloma dokumentami na raz
   • przenoszenie fragmentów tekstu do innych dokumentów i aplikacji
  2. Excel - arkusz kalkulacyjny: 10h
   • ogólna koncepcja i stosowane konwencje
   • wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek
   • zaznaczanie bloków arkusza
   • przenoszenie i import danych
   • wpisywanie formuł
   • formatowanie danych, komórek
   • sporządzanie wykresów
   • organizacja skoroszytów
   • wyszukiwanie zawartości
   • sortowanie i zarządzanie listami danych
   • tworzenie raportów
   • tabele przestawne
   • drukowanie arkusza i wykresu
   • otwieranie, zapisywanie i konwersja dokumentów
   • praca z wieloma arkuszami na raz
   • przenoszenie segmentów danych do innych arkuszy i aplikacji
  3. Access - baza danych: 7h
   1. teoria baz danych
    • projektowanie baz danych
     • proces przejścia od faktów w świecie rzeczywistym do schematu bazy danych
     • ideogramy obiektowo-związkowe
     • konceptualny schemat bazy danych i definiowanie więzów integralności
    • relacyjne bazy danych
     • wprowadzenie do relacjnych baz danych
     • pojęcie bazy danych i tabeli
     • relacje pomiędzy tabelami
     • operacje na relacjach
     • schematy relacyjne
     • zależności funkcyjne
     • postacie normalne schematów relacyjnych
    • sieciowe i hierarchiczne bazy danych
    • użytkowanie baz danych
     • modele systemów baz danych i rodzaje ich uzytkowników
     • operacje nie zmieniające (wyszukiwanie) i zmieniające stan bazy danych
     • formułowanie pytań i operacje na relacjach w języku SQL
    • implementacja bazy danych
     • reprezentacja rekordów i kluczy w bazie danych
     • realizacja ścieżek dostepu do rekordów
     • implementacja dostępu do pliku bazy danych za pomocą indeksu
   2. podstawowe procedury Accesa'a
    • zapytania parametryczne i grupujące, podzapytania
    • tworzenie nowej bazy danych - praca z formularzem prostym i zespolonym
    • elementy złożone w formularzach
    • przeglądanie i modyfikacja istniejących danych - postać listy
    • tworzenie zapytań - wyszukiwanie danych
    • sporządzanie i formatowanie raportów z zapytań parametrycznych i grupujących
    • SQL - zapytania baz danych oraz do wielu tabel i podzapytania
    • otwieranie, zapisywanie i konwersja dokumentów
 5. oprogramowanie graficzne (Paint, Paint Shop Pro, CorelDraw): 1+2+3=6 h
  1. teoria grafiki komputerowej
   • fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji obrazów
   • sprzęt do przetwarzania grafiki - ogólna budowa, zasady działania i parametry pracy
    • karty graficzne i karty video
    • monitory
    • pamięci zewnętrzne dla przechowywania i przenoszenia plików graficznych
    • skanery
    • techniki skanowania, retuszu i reprodukcji grafiki
    • urządzenia do otrzymywania kopii trwałych
    • panele projekcyjne i video projektory
    • cyfrowe aparaty fotograficzne
   • geometria obrazów
   • wizualizacja obrazów
    • modele barw dla grafiki rastrowej
     • pojęcie barwy
     • model RGB
     • model CMYK
     • model HSV
    • tekstury
    • animacje
   • metody kompresji grafiki
    • algorytmy kodowania bezstratnego
    • algorytmy kodowania modyfikującego obraz
   • podstawowe formaty plików grafiki rastrowej
   • przegląd oprogramowania dla przetwarzania grafiki
    • oprogramowanie do przetwarzania grafiki rastrowej i wektorowej
    • oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych
    • grafika na stronach WWW
    • oprogramowanie do wizualizacji danych naukowych
    • programy wspomagające projektowanie
    • programowanie przetwarzania grafiki
   • elementy DTP
  2. Paint Shop Pro - grafika rastrowa
   • środowisko pracy
    • pasek narzędziowy
    • palety: narzędzi, kontrolna, kolorów, warstw, przełączanie palet
    • okno histogramu
    • łączenie i rozdzielanie kanałów
    • automatyczna konwersja formatów
    • zrzuty ekranu (różnice w zrzutach)
   • tworzenie prostej grafiki
    • tworzenie obrazu od początku (wymiary obrazu i określenie liczby kolorów)
    • rysowanie swobodne oraz linii i kształtów (prostokąty, kwadraty, elipsy, okręgi)
    • korzystanie z siatki i linijki
    • wybór kolorów
    • zliczanie, zmniejszanie i zwiększanie kolorów
    • pędzel umożliwiający narysowanie dowolnego kształtu lub wzoru (korzystanie z opcji palety kontrolnej [Brush Tip]: wielkość, kształt, własny pędzel, określanie charakterystyki pędzla)
    • zmiana tekstur papieru
    • inne opcje rysowania (aerograf, wypełnianie, własny deseń, gumka, retusz)
    • zapisywanie efektów pracy
   • edycja rysunków i fotografii
    • retuszowanie fotografii i usuwanie skaz obrazu
    • narzędzia zaznaczania
    • zmiana rozmiarów i rozszerzanie obrazu
    • efekty specjalne
     • operowanie odpowiednią liczbą kolorów
     • mieszanie obrazów przy wykorzystaniu arytmetyki obrazu (funkcja, kanał, modyfikatory)
     • rodzaje deformacji
     • efekty: Buttonize, Chisel, Cutout, Drop Shadow
     • cień z perspektywą
     • filtry (standardowe, dodatkowe, porównanie filtrów, filtry użytkownika)
     • wzorniki [Picture Tubes] (używanie, przeglądanie i porównanie wzorników, określanie skali, tryb ciągły i losowy, tworzenie własnych wzorników)
    • korekcja i retuszowanie zdjęć
     • korekcja: kolorów, gamma, tonalna oraz barw z wykorzystaniem ustawień HSL i RGB
     • rozjaśnianie i poprawianie kontrastu
     • funkcje histogramu: Equalization i Stretch
   • rysunek wielowarstwowy
    • koncepcja warstw, paleta warstw, nadawanie nazw warstwom
    • kiedy i jak korzystać z warstw?
    • tworzenie wielowarstwowych obrazów
     • tworzenie tła
     • wklejanie obrazów
     • maskowanie obiektu
     • warstwy kosmetyczne
   • tworzenie animacji
    • tworzenie animowanych GIF-ów
    • korzystanie z warstw do tworzenia animowanych GIF-ów
    • optymalizacja animowanych GIF-ów
    • dostosowywanie palety kolorów i nadawanie atrybutu przezroczystości
    • odtwarzanie ciągłe
    • przesunięcia obrazu i tekstu
  3. CorelDraw - grafika wektorowa
   • wprowadzenie
   • grupy obiekty i krzywe
   • organizacja obszaru roboczego
   • wypełnienia
   • bitmapy
   • praca z tekstem
   • ustawianie obiektów na stronie
   • kontury i podcienie
   • tworzenie i stosowanie mieszanin
   • druk i wymiana plików
 6. podstawy Internetu (telnet - ftp, e-mail, X-terminal, WWW - wyszukiwanie informacji): 1+1+1+4=7 h
  1. podstawy Internetu
   • wprowadzenie do sieci Internet i Intranet
   • definicja Internetu
   • sieci komputerowe lokalne LAN i rozległe WAN
   • topologie sieci
   • architektura klient - serwer
   • protokoły komunikacyjne
   • działanie protokołu TCP/IP - adresowanie komputerów
   • adresy/nazwy komputerów w Internecie; zasada działania DNS
   • sposoby podłączenie się do Internetu
   • sposób przesyłania danych w Internecie
   • sposoby dostępu
   • zasada działania aplikacji obsługujących internet
   • podział narzędzi
   • podstawowe usługi sieciowe
   • strategie efektywnego wykorzystania sieci
   • problem bezpieczeństwa w internecie
  2. telnet - podstawowa usługa dostępu
   • obsluga serwera internetowego - telnet
   • praca na koncie przez telnet
   • zmiana hasla dla własnego konta
  3. ftp - przesyłanie plików
   • obsluga serwera internetowego - ftp
   • obsługa archiwów przez anonimowego ftp
   • obsługa programu ftp pod Windows
   • wgrywanie przez ftp plików na swoje konto/dysk
  4. e-mail - elektroniczna poczta
   • obsługa poczty w Internecie
   • adresowanie poczty, szukanie adresów w Internecie
   • protokoły obsługi poczty: SMTP, POP3
   • obsługa kont pocztowych przez WWW
   • przesyłanie danych nietekstowych
   • obsługa programów pod Windows - Eudora, Netscape Mail
    • obsługa list dyskusyjnych w Internecie
    • sieć serwerów USENET'u
    • podłączanie się do serwera news'ów
    • przeglądanie drzewa grup dyskusyjnych
    • subskrybowanie grup
    • wysyłanie listów na forum grupy
    • przeszukiwanie archiwów news'ów w Internecie
  5. WWW - przeglądarki sieciowe
   • zasoby WWW Internetu
   • zasada adresowania stron
   • obsługa przeglądarki WWW Netscape Communicator
   • publikacja danych wewnątrz organizacji - Intranet
   • przesyłanie danych przez strony WWW
   • dynamiczne strony w internecie
   • dostęp do baz danych przez strony WWW

Literatura:


© 1998-2004 Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Ostatnia aktualizacja 28.09.2006