Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 

Rada Programowa
i administratorzy systemów
Wydziałowej Pracowni Komputerowej

Wizytówka

Rozkład zajęć

Techniki komputerowe

Systemy Informacji Geograficznej

GEOinfo

Regulamin

Instrukcja

Zasady

| Rada
i administratorzy |


M I R R O R ' y
Geography
from Space

The Scientific Nature
of Geomorphology

Geomorphology
from Space

Oceanography from
the Space Shuttle

Images of Earth
(SIR-C/X-SAR)


Stan
środowiska
w Polsce

National Ecological Network
EECONET - Poland

The World Factbook

Country Studies

El Nińo Primer

Glossary of Oceanography and the Related Geosciences with References

Planet Earth and the New Geosciences

Rada Programowa

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Skoczylas
Prodziekan d/s studenckich

Członkowie

dr Jan Hauke
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego

dr Sławomir Królewicz
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

dr Alfred Stach
Instytut Paleogeografii i Geoekologii

dr Dariusz Kasztelan
Instytut Geologii

dr Zbigniew Zwoliński
Kierownik Wydziałowej Pracowni Komputerowej
Instytut Paleogeografii i Geoekologii

 

Poznań, 26 września 2007

 


 


© 1998-2007 Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Ostatnia aktualizacja 26.09.2007