Przejście przez góry wzdłuż południowej granicy Polski

Wyprawa jest jednym z najważniejszych wydarzeń turystycznych i wyczynowych w Polsce roku 2002.

Wojciech Rosik - pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeszedł z grupą polskich turystów i studentów całą południową górską linię graniczną.
Łącznie blisko 800 km w 59 dni!

MENU

RAPORT KOŃCOWY


Trasa

Wojciech Rosik

Relacja 1
Relacja 2
Relacja 3
Relacja 4
Relacja 5
Relacja 6
Relacja 7
Relacja 8
Relacja 9
Relacja 10
Relacja 11
Relacja 12
Relacja 13
Relacja 14
Relacja 15
Relacja 16
Relacja 17
Relacja 18
Relacja 19
Relacja 20
Relacja 21
Relacja 22
Relacja 23
Relacja 24
Relacja 25
Relacja 26
Relacja 27


Konto dla osób chcących wesprzeć projekt:
Bank Zachodni WBK S.A.
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
sub-konto: 249 30 609
z dopiskiem GÓRY 2002.
Patronat medialny:

Gazeta Wyborcza

Aktualizacja: 19 luty 2003
28 sierpnia 2002 roku - Wielki Finał
Wyprawa zakończona pełnym sukcesem !

Przez życie można iść realizując siebie na różne sposoby. Jedno natomiast nie ulega wątpliwości: trzeba żyć tak, aby pozostawić po sobie jakiś ślad na Ziemi - twierdzi autor projektu przejścia przez polskie góry Wojciech Rosik.

Jak to zrobić? Rosik uważa, że konieczne jest spełnienie kilku warunków: dobre wychowanie, talent, pasja i umiłowanie pracy. - Mogę powiedzieć, że udało mi się wyjść ponad wspomniane wyżej warunki - ocenia. - Zawsze pasjonowałem się górami. Na początku były Tatry. W czasie studiów pojawił się akcent speleologiczny, zawsze jednak kusiła mnie przede wszystkim wielka przestrzeń wypełniona dolinami i szczytami - wspomina.

Pomysł przejścia szlakami turystycznymi południowej granicy Polski zrodził się w głowie Rosika w 1992 roku. Z początku myślał o cyklu wieloletnim. - Ale do dziś przebyłem tylko pierwszy z zaplanowanych odcinków - opowiada podróżnik.

Dopiero w 1999 r. Rosik nawiązał współpracę z redaktorem naczelnym miesięcznika "Poznaj swój kraj" Januszem Sapą (czasopismo jest współorganizatorem wyprawy). Postanowił, że powinna to być wyprawa łącząca aspekt naukowy z aspektami: turystycznym i sportowym.

Po konsultacjach ze Zbigniewem Zwolińskim, adiunktem w Instytucie Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ustalił tytuł wyprawy: "Środowisko przyrodnicze obszarów górskich w aspekcie ruchu turystycznego i krajoznawczego - stan aktualny i prognozy jego przeobrażeń".

Celem projektu jest nie tylko przejście tego długiego odcinka polskiej granicy, ale także przeprowadzenie badań medycznych związanych z propagowaniem aktywnych form wypoczynku w obszarach górskich. Na szlaku będą prowadzone także badania mikroklimatyczne. Uczestnicy programu obserwować będą: stan przyrody na szlaku, stan bazy turystycznej, zabytków, oznakowanie szlaków oraz stan informacji turystycznej.

- Rok 2002 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Światowym Rokiem Gór. Powinien zatem być to czas lepszego poznania i nauki szacunku dla gór - twierdzi Wojciech Rosik.